אלפיס קבלה רישיון מאגף הרוקוחות לייבוא זרעי קנאביס רפואי בכמות 500 גרם מספק בחו”ל

אלפיס קבלה רישיון מאגף הרוקוחות לייבוא זרעי קנאביס רפואי בכמות 500 גרם מספק בחו”ל

May 14, 2019